Lời bài hát tuyết lạnh

trên anh đó phải duyên mình dở dang. Em như thế nào mộng mơ quyền quý cao sang. Một căn nhà nhỏ đôi trái tim vàng, một giàn thiên lý giăng ngang, đường tình hai đứa thênh thang! tại em đó cần duyên bản thân lẻ loi. Ngờ đâu rằng đâu tình đã phân chia phôi. Tại em ko hiểu, hay vì chưng do Trời Trời đày hai đứa hai vị trí Để rồi ni thấy bi thương cả đôi khi xưa anh ko nói đề xuất đâu ngờ để rồi anh trách em hững hờ, để giờ anh trách em ơ thờ. Xa tín đồ thương đành tệ bạc lời yêu đương, cho tình duyên rã tác, đến đôi đường phân tách ly. Giờ xa biện pháp nhau anh hiểu do đâu? Anh chớ giận em, chớ trách đưa ra nhau Thì thôi lưu niệm mình xung khắc trong lòng. đầu đuôi nay đã không mong, cầm bởi ôm tuyết giá buốt mùa Đông

Bạn đang xem: Lời bài hát tuyết lạnh


Update Required to play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm:

Update Required to play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.